Derfor bør vi tilsette oksygen - Oxzo

Derfor bør vi tilsette oksygen - Oxzo

Det er smart å bruke oksygen

Oksygen er en avgjørende faktor for metabolismen hos fisk. Ettersom fôring, stress, sykdom og naturlige temperaturendringer gjennom året påvirker både oksygennivået og oksygenopptaket, taler dette for at oksygentilførsel er nødvendig.

Oksygen er hovedkontrolløren av vekst hos fisk, og er med i flere biokjemiske reaksjoner som har med omsetningen av sukker, fett og karbohydrater å gjøre. Oksygen påvirker også utskillelsen av hormoner som regulerer appetitten, som sulthormonet ghrelin.

For at laksen skal ha god vekstutvikling, må oksygen-nivået være over 85 %.

85 % metning

For at laksen skal ha god vekstutvikling, må oksygen-nivået være over 85 %. Nivåer under dette vil føre til reduksjon i produktiviteten. Jo lavere oksygennivåene er, jo mer vil fiskehelsen og den generelle produksjonen påvirkes negativt.

Mangel gir stress

Sommer og høst er perioder der oksygennivåene i vannet naturlig er lavere. Enten dette varierer i løpet av dagen eller er mer vedvarende i perioden, vil reduksjonen i oksygennivået forårsake stress hos fisken. Det påvirker metabolisme, foringshastighet, fôrutnyttelse (FCR), vekstrate (SGR) osv.

Ekstra behov ved gjellesykdom

I tillegg oppstår det ofte utbrudd av gjellesykdommer som AGD på denne tiden av året. Forringelsen av gjellevevet som da oppstår, gjør at fisken trenger ekstra tilførsel av oksygen – oksygenterapi. I snitt kan fisken absorbere 80 % av oksygenet i vannet. Enhver type gjelleskade vil betydelig redusere oksygenmetningen i blodet som er nødvendig for å opprettholde god fysiologisk status.

Tilførsel av oksygen gir bedre vekstvilkår.

Økt oksygenbehov i perioder

Et annet aspekt er at når fisken fôres, når den utsettes for stress eller når vanntemperaturen stiger, kan fisken ha behov for minst 25 % mer oksygen enn vanlig, og i ekstreme situasjoner kan det økte behovet være i størrelsesorden 40 % høyere.

Mindre energi ved oksygenmangel

ATP (adenosintrifosfat) er den primære energivalutaen i cellene. Jo mer ATP, jo mer energi. Når det gjelder metabolismen av sukkerarter, og spesielt glukose, anslås det at fisk under optimale oksygenforhold kan produsere 30 eller flere enheter ATP per glukosemolekyl. Når oksygennivået ikke er tilstrekkelig, kan produksjonen bli opptil fem ganger lavere, det vil si bare 6 ATP-enheter per glukosemolekyl. Det er en betydelig reduksjon av de metabolske prosessene!

Oksygen er avgjørende

Alt dette betyr at oksygen er avgjørende for metabolske funksjoner som direkte påvirker fiskens utvikling og den generelle dyrevelferden. Dette taler for at regelmessig tilførsel av oksygen vil gi bedre fiskehelse og optimal vekst.

Dokumenterte effekter

OXZO har siden 2008 bistått kunder med tilførsel av oksygen i åpne merder på sjø. Basert på mange års erfaring, kan Oxzo fastslå at optimale oksygenforhold gir følgende fordeler:

 • Forbedret metabolisme til fisken
 • Økt vekst (SGR)
 • Redusert (FCR); færre kg fôr for å produsere en kg fisk
 • Redusert stress og dødelighet

Vårt utstyr er produsert i Europa for norske forhold ihht. NS 9415 for bruk i norsk havbruk. Kontakt daglig leder Svein Arve Tronsgård, tel 905 01 370 for mer informasjon om fordelene ved bruk oksygen i din virksomhet.

I Oxzos leveranse inngår:

 • Dimensjonering av anlegg
 • Utstyr
 • Installasjon
 • Opplæring
 • Oppstart og igangkjøring
 • Oppfølging via Oxzos driftssentral 24/7
 • Teknisk service av anlegg
 • Software for styring og kontroll inkl. åpne API
 • Rapporter på drift og produksjon
 • Real time miljøloggedata
 • Alarm og varsel på appen som speiler nettsiden.

Fordeler

Ved å produsere oksygen på stedet oppfyller vi flere av FNs bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål nr 12
Ansvarlig forbruk og produksjon.
OXZO anlegg produserer oksygen i henhold til etterspørsel, og ingen lagring av flytende oksygen, som betyr at det ikke er tap på grunn av fordampning, som er ved bruk av flytende oksygen.

FNs bærekraftsmål nr 13
Stoppe klimaendringene.
Ved produksjon på stedet unngår man transport av oksygen.

FNs bærekraftsmål nr 14
Liv under vann.
I anlegg med periodevis lav oksygenmetning, vil optimalisering av vannkvaliteten gi bedre fiskehelse.

Oppsummert kan vi si at oksygenproduksjon på stedet etter behov, sparer miljøet og gir økt fiskevelferd!

FNs bærekraftsmål

 

oxzo_portrett (002)

Svein Arve Tronsgård

Business Development Director
Telefon 905 01 370

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med www.oxzo.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.