Gjelleskade? Oksygenering er løsningen - Oxzo

Gjelleskade? Oksygenering er løsningen - Oxzo

Gjelleskade? Oksygenering er løsningen

Gjelleskade? Oksygenering er løsningen

Salmon fish farm. Hordaland, Norway.

Gjelleskade? Oksygenering er løsningen

Gjellesykdom forårsaker mye skade i norsk fiskeoppdrett. Dette er sykdom som reduserer fiskens helse og ytelse, og som gir store økonomiske tap i bransjen. Fisk med gjelleskade er ekstra sensitiv for oksygenfattig vann, og det blir derfor enda viktigere å tilføre oksygen.

Fiskens respirasjon reguleres først og fremst av oksygeninnholdet i vannet. Det er gjellene som sørger for respirasjon, og prosessen skjer ved passiv diffusjon. Det betyr at partialtrykket av oksygen i vannet er avgjørende. For at fisken skal begynne å ha en god respiratorisk prosess, kreves et minimumstrykk på 118 mg Hg oksygen, dvs 74 % oksygenmetning.

Behandling ved gjelleskade

Når fisk får gjelleskader (PGD, AGD, som følge av skadelige alger o.a.), reduseres ventilasjonskapasiteten i gjellene, og det kan føre til dårligere respirasjon. Jo større skadene er, jo mindre oksygen vil bli tatt opp i blodet. Det betyr at fisk med gjelleskade blir ekstra sensitiv dersom det er lite oksygen i vannet, og det blir viktig å anvende permanent oksygenbehandling.

Dette er oksygenbehandling

Oksygenbehandling er et klinisk verktøy der formålet er å gi permanent oksygentilførsel til syk fisk.

– Ved oksygenbehandling av fisk med gjelleskade økes partialtrykket av oksygen i vannet ideelt til over 90 % metning. På den måten kan vi kompensere for oksygenunderskuddet som fisk med gjelleskader sliter med. Når fisken kan oppta så mye oksygen som mulig, forbedres basal metabolisme og fysiologisk balanse, og fisken kan igjen ha normalt fôropptak. Resultat er redusert dødelighet som følge av oksygenmangel (hypoksi), bedre vekst og bedre dyrevelferd, sier Svein Arve Tronsgård i OXZO Technologies Norway.

Anlegg for norske forhold

Siden 2008 har OXZO levert energieffektive anlegg for oksygenproduksjon og diffusjon med tilhørende software for styring og kontroll. Anleggene er produsert i Europa, og de er dimensjonert for bruk i henhold til norske lover og regler, og våre tøffe klimatiske forhold.

Optimalisert til behovet

OXZOs anlegg leveres tilpasset til biomassen som skal forsynes med oksygen. Det gjør anleggene svært effektive samtidig som fiskehelsen ivaretas.

– Med utgangspunkt i historiske data for oksygen, temperatur, eventuell sjø-strøm og salinitet for lokaliteten, har vi oversikt over hvor mye oksygen som naturlig er tilgjengelig i vannet. Sammen med informasjon om biomassen i anlegget, gjør vi teoretiske beregninger for oksygenforbruk til fisken med utgangspunkt i stoffskifte og fôring i hele produksjonssyklusen. Dermed dimensjoneres anlegget slik at utstyret kan produsere og tilsette riktig mengde oksygen, og når oksygenverdiene er gode, reduserer man stress og dødelighet, forteller Tronsgård.

Økonomi og fiskehelse

Særlig anlegg med biologiske utfordringer, kan få dramatisk bedre resultater ved å løfte oksygenmetningen i perioder.

– Når fisken har riktige oksygenforhold, kan man ta ut potensialet i biomassen, og oppnå optimal tilvekst, FCR og SGR. Det gjør at produktiviteten i anlegget blir best mulig, avslutter Svein Arve Tronsgård i OXZO.

I Oxzos leveranse inngår:

 • Dimensjonering av anlegg
 • Utstyr
 • Installasjon
 • Opplæring
 • Oppstart og igangkjøring
 • Oppfølging via Oxzos driftssentral 24/7
 • Teknisk service av anlegg
 • Software for styring og kontroll inkl. åpne API
 • Rapporter på drift og produksjon
 • Real time miljøloggedata
 • Alarm og varsel på appen som speiler nettsiden

Kontakt OXZO for mer info:

Svein Arve Tronsgård

Svein Arve Tronsgård

Business Development Director, tel 905 01 370

Bærekraftig

Ved å produsere oksygen på stedet oppfyller vi flere av FNs bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål nr 12
Ansvarlig forbruk og produksjon.
OXZO anlegg produserer oksygen i henhold til etterspørsel, og ingen lagring av flytende oksygen, som betyr at det ikke er tap på grunn av fordampning, som er ved bruk av flytende oksygen.

FNs bærekraftsmål nr 13
Stoppe klimaendringene.
Ved produksjon på stedet unngår man transport av oksygen.

FNs bærekraftsmål nr 14
Liv under vann.
I anlegg med periodevis lav oksygenmetning, vil optimalisering av vannkvaliteten gi bedre fiskehelse.

FNs bærekraftsmål

Aqua Nor 22.-24. august: Møt oss på stand A-116.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med www.oxzo.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.