Tilførsel av oksygen gir kortere produksjonstid - Oxzo

Tilførsel av oksygen gir kortere produksjonstid - Oxzo

Kortere produksjonstid

Med tilførsel av oksygen får laksen optimale vekst- og leveforhold. Det gir bedre fiskehelse, raskere vekst og kortere produksjonstid.

– Våre data viser at en oksygenmetning i området mellom 75 og 95 % gir best produktivt miljø. Da vokser fisken optimalt og det er mindre dødelighet. Konsekvensen av dette er en mer effektiv produksjon, slik at du får en kortere produksjonssyklus og derfor også en høyere omløpshastighet på lokasjonen, sier Svein Arve Tronsgård, Oxzo Technologies Norway.

Tilførsel av oksygen gir bedre vekstvilkår.

Kortere produksjonstid eller større fisk

Han sier at ved å tilføre oksygen kan produksjonstiden bli 1 til 2 måneder kortere. Dette skyldes blant annet at høyere oksygennivå fører til forbedret metabolisme til fisken, økt appetitt og optimalisert bruk av næringsinnholdet i fôret. Dette gir bedre tall for fôromregningsfaktor (FCR) og vekstfaktor (SGR). Når fisken kommer opp i ønsket vekt på kortere tid, kan den slaktes før tidsplanen, og man kan starte neste produksjonssyklus tidligere. Alternativt kan produsenten slakte på samme tid som normalt, og tilby større fisk til markedet.

Sammenheng mellom oksygenmetning, dødelighet, fôrutnyttelse og veksthastighet

Produ

Dødelighet

Dødelighet er en utfordring, og ifølge fiskehelserapporten som ble lagt frem i mars 2022, er landsgjennomsnittet på 18 % dødelighet. I noen produksjonsområder er den enda høyere. Årsakene er ulike og sammensatte, hvor noe kan være relatert til oksygen, direkte eller indirekte.

– Med mye håndtering og utfordrende gjellehelse, er gode oksygenforhold viktigere enn noen gang. Tidligere var det høyere dødelighet på smolt, men nå er tendensen at dødeligheten er høyere rundt 3-4 kg – altså mye senere i produksjonssyklusen, forteller Tronsgård, som mener dette er uheldig og gir en høyere produksjonskostnad.

– Når fisken veier 4 kg er det allerede brukt mye ressurser i produksjonen. Det er derfor viktig å gi fisken de beste levekårene. Optimale oksygenforhold gir mer robust fisk og lavere dødelighet, sier Tronsgård.

Eksempel på veksthastighet

Veksthastighet

Mer superiorkvalitet

Han legger til at kvaliteten også har en tendens til å bli bedre når oksygenforholdene er optimale.

– Vår erfaring viser at når fisk produseres i merder med gjennomgående høy oksygenmetning, får man en større andel laks av bedre kvalitet inn til slakteriene. Andelen høyere kvalitet (større, tykkere fileter med mindre gap) har positiv effekt på lønnsomheten til virksomheten.

Dokumenterte effekter

OXZO har siden 2008 bistått kunder med tilførsel av oksygen i åpne merder på sjø. Basert på mange års erfaring, kan Oxzo fastslå at optimale oksygenforhold gir følgende fordeler:

 • Forbedret metabolisme til fisken
 • Økt vekst (SGR)
 • Redusert (FCR); færre kg fôr for å produsere en kg fisk
 • Redusert stress og dødelighet

Ser effektene med en gang

Når Oxzo ønsker å løse sine kunders oksygenproblemer, som er å gi nok oksygen til fisken, starter man med å sammenligne det faktiske oksygennivået med det optimale.

– Vi beregner tilgjengelig oksygen på stedet måned for måned, og har sammen med produksjonsplanen et tall på oksygenbehovet til fisken. Vi får da en oversikt som viser hvor mye oksygen som eventuelt bør tilføres per måned. Når vi begynner å tilføre oksygen, ser vi effektene umiddelbart, sier Svein Arve Tronsgård ved Oxzo Technologies Norway.

I Oxzos leveranse inngår:

 • Dimensjonering av anlegg
 • Utstyr
 • Installasjon
 • Opplæring
 • Oppstart og igangkjøring
 • Oppfølging via Oxzos driftssentral 24/7
 • Teknisk service av anlegg
 • Software for styring og kontroll inkl. åpne API
 • Rapporter på drift og produksjon
 • Real time miljøloggedata
 • Alarm og varsel på appen som speiler nettsiden.

Fordeler

Enklere logistikk. Du produserer oksygen etter behov på stedet.

Energiøkonomi og sikkerhet. Vårt utstyr har lavt energiforbruk og kan settes sammen med flere enheter til parallelldrift og danne et modulært system som styres etter enhver tids oksygenforbruk.

Oxzo service og ettersalg: Oxzo tar hånd om teknisk service, og har i tillegg fiskehelseteam for oppfølging mhp. riktig bruk av oksygen.

Bærekraft

Ved å produsere oksygen på stedet oppfyller vi flere av FNs bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål nr 12
Ansvarlig forbruk og produksjon.
OXZO anlegg produserer oksygen i henhold til etterspørsel, og ingen lagring av flytende oksygen, som betyr at det ikke er tap på grunn av fordampning, som er ved bruk av flytende oksygen.

FNs bærekraftsmål nr 13
Stoppe klimaendringene.
Ved produksjon på stedet unngår man transport av oksygen.

FNs bærekraftsmål nr 14
Liv under vann.
I anlegg med periodevis lav oksygenmetning, vil optimalisering av vannkvaliteten gi bedre fiskehelse.

Oppsummert kan vi si at oksygenproduksjon på stedet etter behov, sparer miljøet og gir økt fiskevelferd!

FNs bærekraftsmål

 

oxzo_portrett (002)

Svein Arve Tronsgård

Business Development Director
Telefon 905 01 370

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med www.oxzo.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.