Oksygen for økt lønnsomhet - Oxzo

Oksygen for økt lønnsomhet - Oxzo

Oksygen for økt lønnsomhet

Oksygen for økt lønnsomhet

Salmon fish farm. Hordaland, Norway.

Optimalt oksygennivå resulterer i bedre levevilkår og økt tilvekst. Gjennom skreddersydde løsninger for produksjon og innløsing av oksygen, bidrar OXZO til bedre lønnsomhet i norsk fiskeoppdrett. 

Siden 2008 har OXZO levert anlegg for oksygenproduksjon og diffusjon med tilhørende software for styring og kontroll. Anleggene er produsert i Europa, og de er dimensjonert for bruk i henhold til norske lover og regler, og våre tøffe klimatiske forhold.

Optimalisert til behovet

– Når kunden tar i bruk anleggene, er de skreddersydd til biomassen som skal forsynes med oksygen. Det gjør anleggene svært effektive, og bidrar til å ivareta sikkerheten til fisken med ønsket redundans, der det kreves, sier Svein Arve Tronsgård i OXZO Technologies Norway.

Vannkvalitet og biomassen

Han forteller at OXZO tar hensyn til flere forhold når de dimensjonerer anleggene.

– Med utgangspunkt i historiske data for oksygen, temperatur, eventuell sjø-strøm og salinitet for lokaliteten, har vi oversikt over hvor mye oksygen som naturlig er tilgjengelig i vannet. Med informasjon om biomassen i anlegget, gjør vi teoretiske beregninger for oksygenforbruk til fisken med utgangspunkt i stoffskifte og fôring i hele produksjonssyklusen. På den måten kan vi dimensjonere anlegget slik at utstyret kan produsere og tilsette riktig mengde oksygen.

Økonomi og fiskehelse

Med optimal vannkvalitet blir produktiviteten i anlegget best mulig.

– Når fisken har riktige oksygenforhold, kan man ta ut potensialet i biomassen, og oppnå så god tilvekst, FCR og SGR som mulig. Vi har flere eksempler på at god oksygenmetning gir kortere produksjonstid i sjø, og dermed økt inntjening som følge av raskere omløpshastighet. Det betyr økt lønnsomhet og redusert miljøbelastning, forteller Tronsgård.

– Med gode oksygenverdier reduserer man også stress og dødelighet. Særlig anlegg med biologiske utfordringer, kan få dramatisk bedre resultater ved å løfte oksygenmetningen i perioder, legger han til.

Mange bruksområder og formater

OXZO leverer våre skreddersydde løsninger til fire bruksområder: Alle typer landanlegg, åpne sjøanlegg, semi og -lukkede sjøanlegg, samt behandling. Anleggene kan være alt fra containeranlegg til integrerte løsninger og flåteløsninger, noe som også gir fleksibilitet og mulighet for tilpasninger dersom behovene endrer seg. Med riktig valg av anlegg sett opp mot behovet, blir både driftsøkonomien og fiskehelsen best mulig.

Containeranlegg; modulære løsninger integrert i containere fra 10 ft og opp til 40 ft størrelse, avhengig av kapasitetsbehov, som betyr at man kjøre singel eller i parallell og backup.

Integrerte løsninger; faste installasjoner i bygg, om bord i båter/flåter eller lukkede merd-løsninger.

Flåteløsninger; alt man trenger for fjernstyrt oksygenproduksjon, inkludert produksjon av strøm til oksygenanlegget. Anleggene er forberedt på alle kombinasjoner for strømforsyning, inkludert hybridløsninger, som sikrer optimalt energiforbruk og lavest kostnad.

Team med solid kompetanse

OXZOs team har solid kunnskap om fiskeoppdrett. Over år har vi bygd opp kompetansen i selskapet, og teamet består av personer med ulik fagkompetanse som sammen har sørget for OXZOs suksesshistorier. Noen karakteristikker ved vårt team:

 • strenge krav til å forstå kundens behov
 • respekt for å ta vare på fiskehelse og kundens verdier
 • veterinærer med fiskehelsebakgrunn, med fartstid fra næringen
 • teknisk kompetanse og anleggsdrift av driftskritisk utstyr
 • spesialkompetanse innen vannkjemi og gasser, samt mange års praktisk erfaring fra fiskeoppdrett

Dokumenterte effekter

OXZO har siden 2008 bistått kunder med tilførsel av oksygen i åpne merder på sjø. Basert på mange års erfaring, kan Oxzo fastslå at optimale oksygenforhold gir følgende fordeler:

 • Forbedret metabolisme til fisken
 • Økt vekst (SGR)
 • Redusert (FCR); færre kg fôr for å produsere en kg fisk
 • Redusert stress og dødelighet

Vårt utstyr er produsert i Europa for norske forhold ihht. NS 9415 for bruk i norsk havbruk. Kontakt daglig leder Svein Arve Tronsgård, tel 905 01 370 for mer informasjon om fordelene ved bruk oksygen i din virksomhet.

bærekraft 12, 13, 14 _oxzo
Illustrasjonsfoto av laks i sjø

Oksygenproduksjon på stedet etter behov, sparer miljøet og gir økt fiskevelferd.

I Oxzos leveranse inngår:

 • Dimensjonering av anlegg inkludert i leie eller kjøp
 • Installasjon
 • Opplæring
 • Oppstart og igangkjøring
 • Oppfølging via vår driftssentral 24/7
 • Teknisk service av anlegg
 • Kontroll og styresystemer åpne API
 • Rapporter på drift og produksjon
 • Real time miljøloggedata

Fordeler

 • Enklere logistikk. Du produserer oksygen etter behov på stedet.
 • Energiøkonomi og sikkerhet. Vårt utstyr har lavt energiforbruk og kan settes sammen med flere enheter til parallelldrift og danne et modulært system som styres etter enhver tids oksygenforbruk.
 • Oxzo service og ettersalg: Oxzo tar hånd om teknisk service, og har i tillegg fiskehelseteam for oppfølging mhp. riktig bruk av oksygen.

Bærekraft

Ved å produsere oksygen på stedet oppfyller vi flere av FNs bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål nr 12: Ansvarlig forbruk og produksjon.

OXZO anlegg produserer oksygen i henhold til etterspørsel, og ingen lagring av flytende oksygen, som betyr at det ikke er tap på grunn av fordampning, som er ved bruk av flytende oksygen.

FNs bærekraftsmål nr 13: Stoppe klimaendringene

Ved oksygenproduksjon på stedet unngår vi transport, og reduserer dermed miljøbelastningen.

Logistikkbesparelser. Fjerner logistikkostnadene og minimerer risiko i flere ledd. Behovsberegninger og bestilling av oksygen unngås, og egenproduksjon sikrer at man har oksygen til enhver tid uavhengig av eksterne leverandører.

Energiøkonomi. Utstyret har frekvensomformere, som gjør at vi reduserer energiforbruk og optimaliserer energieffektivitet på anlegget. I kombinasjon med optimalisering av trykkbehov, reduseres energibehovet til et minimum.

FNs bærekraftsmål nr 11: Liv under vann

I sjøanlegg med periodevis lav oksygenmetning, vil optimalisering av vannkvaliteten gi bedre fiskehelse. Ved biologiske utfordringer kan det i mange tilfeller avhjelpe situasjonen med optimalisering av oksygenmetning. Ved behandling sikres optimale forhold for fisken, før, under og etter behandling.

Svein Arve Tronsgård

Svein Arve Tronsgård

Business Development Director, tel 905 01 370

Møt oss på Aqua Nor. Vi er på stand A-116!

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med www.oxzo.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.