Oksygen for optimale vekstvilkår - Oxzo

Oksygen for optimale vekstvilkår - Oxzo

Svein Arve Tronsgård

Oksygen for optimale vekstvilkår

Oxzo er en partnerbedrift til oppdrettsnæringen, og har driftet oksygenanlegg siden 2008. I dag drifter Oxzo mer enn 200 generatorer som produserer oksygen til laks i sjø og på land. Målet er å skape best mulige vekstvilkår.

– Våre kunder er eksperter på fiskeoppdrett, mens vi støtter deres drift med våre systemer for produksjon av oksygen, luft og ozon. Med optimale oksygenforhold har laksen bedre vekstvilkår, sier Svein Arve Tronsgård i Oxzo Technologies Norway på Sunndalsøra.

Optimale oksygenforhold året rundt

Selv med sjøanlegg er det klare fordeler med å tilføre oksygen, ettersom oksygenforholdene naturlig varierer gjennom året, blant annet som følge av temperaturen i vannet.

– Det er kjent, at i periodene av året med lavere oksygennivå i sjøen, voksen fisken saktere. Med tilførsel av oksygen vil man derimot oppnå optimale oksygenforhold gjennom hele produksjonssyklusen. Med riktig oksygenmengde i vannet, vet vi at laksen har bedre fôropptak, bedre fôrutnyttelse og at færre fisk dør. Alt i alt gir dette økt produktivitet og dermed bedre lønnsomhet for våre kunder ved at fiskehelsen er bedre, sier Tronsgård.

Måler og beregner oksygennivået

Med sine systemer for produksjon av oksygen tar Oxzo både investeringen og ansvaret for driften av anlegget. Oxzo leverer alt fra små kompakte anlegg som produserer fra 57 kg oksygen i timen, til store anlegg. Størrelsen på anlegget tilpasses og leveres i henhold til oksygenbehovet hos den enkelte.

– Vi bistår med beregning av oksygenbehov ut ifra gjeldende forhold. Vi tar utgangspunkt i biomasse, historiske data for oksygen, temperatur, sjø-strøm og salinitet for lokaliteten, som gir oss oversikt over hvor mye oksygen som naturlig er tilgjengelig i vannet. Med informasjon om biomassen som står i sjøen, gjør vi teoretiske beregninger for oksygenforbruk til fisken med utgangspunkt i stoffskifte og fôring i hele produksjonssyklusen. Deretter dimensjoneres anlegget slik at oksygenmengden er optimal for mest mulig gunstig produksjon.

Automatikk og fleksibilitet

– Når beregningene er gjort, styrer våre systemer dette automatisk i henhold til ønsket oksygenmetning. Diffusorene som innløser oksygenet, styres individuelt for å kompensere for sjø-strøm. De kan også kombineres med tilsetting av luft i oppstrøms-systemer for løfting av store mengder sjøvann i merdene, sier Tronsgård.

bærekraft 12, 13, 14 _oxzo

Bærekraftig

Ved å produsere oksygen på stedet oppfyller vi flere av FN’s bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål nr 12: Ansvarlig forbruk og produksjon.

OXZO anlegg produserer oksygen i henhold til etterspørsel, og ingen lagring av flytende oksygen, som betyr at det ikke er tap på grunn av fordampning, som er ved bruk av flytende oksygen.

FNs bærekraftsmål nr 13: Stoppe klimaendringene.

Ved produksjon på stedet unngår man transport av oksygen.

FNs bærekraftsmål nr 14: Liv under vann.

I anlegg med periodevis lav oksygenmetning, vil optimalisering av vannkvaliteten gi bedre fiskehelse.

Oppsummert kan vi si at oksygenproduksjon på stedet etter behov, sparer miljøet og gir økt fiskevelferd!

Salmon fish farm. Hordaland, Norway.

I Oxzos leveranser inngår:

 • Utstyr og dimensjonering av anlegg
 • Installasjon
 • Opplæring
 • Oppstart og igangkjøring
 • Oppfølging via Oxzos driftssentral 24/7
 • Teknisk service av anlegg
 • Software for styring og kontroll åpne API
 • Rapporter på drift og produksjon
 • Real time miljøloggedata
 • Alarm og varsel på appen som speiler nettsiden.

Fordeler

 • Enklere logistikk. Du produserer oksygen etter behov på stedet.
 • Energiøkonomi og sikkerhet. Vårt utstyr har frekvensomformere og kan settes sammen til parallell drift og danne et modulært system, som styres etter enhver tids oksygenforbruk, som gir lavere energiforbruk og tilgjengelig backup kapasitet.
 • Oxzo service og ettersalg: Oxzo tar hånd om teknisk service, og har i tillegg fiskehelseteam for oppfølging mhp. riktig bruk av oksygen.
oxzo_portrett (002)

Svein Arve Tronsgård

Business Development Director
Telefon 905 01 370

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med www.oxzo.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.